BROSZURA INFORMACYJNA TENSABARRIER®

CO 34 SEKUNDY SPRZEDAJEMY JEDNĄ BARIERKĘ TENSABARRIER®.

Będąc wynalazcą oryginalnej, wiodącej w branży barierki do organizacji kolejki Tensabarrier® z samozwijającą się taśmą, jesteśmy przekonani, że chcą Państwo kupić tylko to, co oryginalne i najlepsze.

Jako jedna z najbezpieczniejszych i najtrwalszych barierek na rynku, Tensabarrier® umożliwia powiększenie przestrzeni przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka kosztownych wypadków.

Pobierz broszurę informacyjną naszego produktu, aby zapoznać się z wszystkimi oferowanymi opcjami, łącznie z informacjami w zakresie:

  • Doradztwa dotyczącego specyfikacji słupków dopasowanych do Państwa potrzeb
  • Modeli podstaw
  • Rodzajów wykończenia
  • Kolorów i długości taśmy
  • Akcesoriów

Aby otrzymać broszurę, prosimy o wypełnienie formularza po prawej stronie.