EDF ENERGY - STUDIUM PRZYPADKU

TENSATOR DOSTARCZA ENERGIĘ DLA BHP FIRMY EDF ENERGY.

Firma EDF Energy jest jednym z wiodących brytyjskich dostawców energii i największym w kraju producentem niskoemisyjnej energii elektrycznej. Spółka wytwarza około jedną piątą energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii i dostarcza energię elektryczną do około 5,5 miliona odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych.

Firma EDF Energy zwróciła się do Tensator z prośbą o:

  • Poprawę bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych
  • Stworzenie bardziej sprecyzowanego procesu oddzielania obszarów o różnych poziomach promieniowania
  • Wygrodzenie miejsc o ograniczonym dostępie

Pobierz informacje o studium przypadku, by dowiedzieć się więcej o współpracy Tensator z EDF Energy, której celem było usprawnienie obszaru BHP.