Urząd Miasta Derby

TENSATOR POMAGA URZĘDOWI MIASTA DERBY USPRAWNIĆ OBSŁUGĘ I DOKONAĆ OSZCZĘDNOŚCI

Urząd Miasta Derby dba o interesy ponad 240 000 mieszkańców. Urząd zwrócił się do firmy Tensator z prośbą o:

  • Zapewnienie interesantom możliwości samodzielnego zameldowania się po przyjeździe
  • Skrócenie czasu oczekiwania
  • Opracowanie systemu telefonicznej rezerwacji spotkań oraz samoobsługowego systemu wydawania biletów

Pobierz informacje o studium przypadku, by dowiedzieć się więcej o współpracy Tensator z Urzędem Miasta Derby, której celem były oszczędności na działaniach operacyjnych i sprawniejsza obsługa interesantów.